Брокерски събития

Това Това е бюлетин за В2В (брокерски) събития, организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network. За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията и да разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).

За контакти и повече информация - тел. 046/662939, Email: yccibg@gmail.comБЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 01 / 2020


Понеделник, 13 януари 2020, 16:04

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 11 / 2019


Петък, 06 декември 2019, 14:08

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 10 / 2019


Вторник, 29 октомври 2019, 16:10

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 09 / 2019


Четвъртък, 10 октомври 2019, 11:03

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 08 / 2019


Понеделник, 02 септември 2019, 18:44

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 07 / 2019


Четвъртък, 08 август 2019, 19:34

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 06 / 2019


Понеделник, 24 юни 2019, 17:44

Продължение...БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 05 / 2019


Четвъртък, 23 май 2019, 15:15

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 04 / 2019


Понеделник, 20 май 2019, 11:13

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 03 / 2019


Понеделник, 8 април 2019, 18:13

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 02 / 2019


Понеделник, 4 март 2019, 18:13

Продължение...


БЮЛЕТИН ЗА БРОКЕРСКИ СЪБИТИЯ
бр. 01 / 2019


Понеделник, 11 януари 2019, 18:13

Продължение...