Как можем да помогнем на вашия бизнес?

Вземи съвет

Как да излезете на нови пазари

Намери бизнес партньор

Намерете Вашия партньр за бизнес, проектно и технологично сътрудничество

Подкрепа за иновации

Открийте как да превърнете Вашата иновативна идея в пазарен успех


Кои сме ние


Enterprise Europe Network е сред основните инструменти на Европейската комисия насочени към стимулиране на растежа на европейският малък и среден бизнес. Мрежата е съставена от над 600 бизнес и изследователски организации от повече от 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, осигурявайки глобален обхват. Прилагаме най-добрата международна и национална експертиза по пътя на Вашите иновации към нови пазари. Услугите, предоставяни от Мрежата Enterprise Europe Network за всяка конкретна фирма се определят на база индивидуален план за съдействие, който съдържа конкретни препоръки и набор от услуги, които целят цялостно подобряване на конкурентоспособността на фирмата.

Услугите включват: съдействие при намиране на подходящи чуждестранни партньори, предоставяне на информация относно възможностите за европейско финансиране и необходимите стъпки при излизането на чуждестранни пазари, специализирани услуги за подобряване на иновационния капацитет на фирмите.  

Новини

Проучване на Евробарометър: мнозинството граждани на ЕС имат положителна нагласа към международната търговия

вторник, 26 ноември 2019 09:14

Публикуваните на 20 ноември от Европейската комисия резултати от специално проучване на Евробарометър сочат, че 60 % от европейците — с 16 процентни пункта повече от предходната анкета отпреди 10 години — смятат, че те лично са извлекли ползи от международната търговия. Проучването разкрива също, че 71 % от отговорилите са на мнение, че ЕС защитава по-ефективно търговските интереси на техните държави, отколкото тези държави сами по себе си. Продължение [...]

 

Ново търговското споразумение между Европейският съюз и Сингапур влезе в сила от 21 ноември 2019

четвъртък, 21 ноември 2019 09:04

При влизането в сила от 21 ноември на търговското споразумение между ЕС и Сингапур комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви:
Търговското споразумение между ЕС и Сингапур — което е в сила от днес — ща насърчи търговията и ще донесе ползи за предприятията, земеделските стопани, работниците и потребителите и от двете страни.
Продължение [...]

 

Експерти от Европейската Комисия съдействат за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

понеделник, 11 ноември 2019 09:12

Експерти на Комисията от Съвместния изследователски център ще предоставят съдействие и насоки на 13 български научноизследователски и иновационни центъра, за да им помогнат да представят новаторските си идеи на пазара, да улеснят предаването и разпространението на знания и да засилят както връзките си с предприятията, така и участието си в европейски и международни проекти за сътрудничество. Експертите ще помагат на 13-те центъра също така да подобряват правната, управленската и оперативната си рамка, да се справят с въпросите на държавните помощи и да откриват възможности за финансиране, в т.ч. със средства на ЕС. Продължение [...]

 

75,3 млн. лв. ще бъдат инвестирани в малкия и среден бизнес у нас

неделя, 10 ноември 2019 19:43

Първия Мецанин фонд, насочен изцяло към България, ще подкрепи компании с планове за разширяване и подобряване на дейността, включително и за навлизане на нови пазари. Фонд на фондовете избра фонд мениджър за управлението на Фонд Мецанин/ Растеж, като средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Продължение [...]

 

Как се яде слон? Или как да подходим при правенето на бизнес с Китай?

сряда, 30 октомври 2019 14:33

Някога Наполеон казал: „Китай е спящ гигант. Нека спи, защото когато се събуди, ще раздвижи света“. Гигантът обаче вече е буден и се е превърнал в една от най-големите икономики в света. Китай също така е достатъчно голяма държава, за да трябва да правим бизнес при техните условия. Това е може би едно от най-далечните места, за които можем да говорим по отношение на обществото, поведението и мисленето на хората и бизнеса. За да правим бизнес с китайците, трябва да се откажем от обичайните си очаквания и практики. Ето няколко области за размисъл. Продължение [...]

ОЩЕ НОВИНИ >