200 милиона евро за насърчаване на продажбите на европейски хранителни продукти в Европейския съюз и извън него

сряда, 02 януари 2020 11:55

През 2020 г. Европейската комисия ще отпусне 200,9 милиона евро за финансиране на дейности за насърчаване на продажбите на хранителни продукти от ЕС в Съюза и извън него. В работната програма за политиката по насърчаване (популяризиране) за 2020 г., приета от Комисията, се очертават главните приоритети за подкрепа.
Продължение [...]

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ „ КРЕАТИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦВЕТЯ ОТ МЛАДИ ЖЕНИ-ПРЕДПРИЕМАЧИ“

петък, 29 ноември 2019 10:18

На 27 Ноември 2019 /Сряда/, Ямболска търговско-промишлена палата, организира конференция на тема „КРЕАТИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦВЕТЯ ОТ МЛАДИ ЖЕНИ-ПРЕДПРИЕМАЧИ“ по проект ART BLOSSOM: насърчаване на предприемачеството сред младите жени чрез иновативни и креативни методи за отглеждане на цветя “ в Ямбол, който е финансиран по програмата Еразъм+. В събитието взеха участие над 25 представители на регионални и месни медии, заинтересовани страни към сектора на производство на цветя и предприемаческо развитие, представители на местни власти, , експерти, малки производители на цветя и асоциации за цветя, сдружения на жените, представители на центрове за професионално обучение, членове на общността, участващи в сектора на цветята. В събитието имаше и представители от Турция, работещи в облстта на земеделския и цветарски сектор. Международното участие осигури възможност за обмяна на опит и добри практики, между участниците в конференцията. Продължение [...]

Проучване на Евробарометър: мнозинството граждани на ЕС имат положителна нагласа към международната търговия

вторник, 26 ноември 2019 09:14

Публикуваните на 20 ноември от Европейската комисия резултати от специално проучване на Евробарометър сочат, че 60 % от европейците — с 16 процентни пункта повече от предходната анкета отпреди 10 години — смятат, че те лично са извлекли ползи от международната търговия. Проучването разкрива също, че 71 % от отговорилите са на мнение, че ЕС защитава по-ефективно търговските интереси на техните държави, отколкото тези държави сами по себе си. Продължение [...]

 

Ново търговското споразумение между Европейският съюз и Сингапур влезе в сила от 21 ноември 2019

четвъртък, 21 ноември 2019 09:04

При влизането в сила от 21 ноември на търговското споразумение между ЕС и Сингапур комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви:
Търговското споразумение между ЕС и Сингапур — което е в сила от днес — ща насърчи търговията и ще донесе ползи за предприятията, земеделските стопани, работниците и потребителите и от двете страни.
Продължение [...]

 

Експерти от Европейската Комисия съдействат за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

понеделник, 11 ноември 2019 09:12

Експерти на Комисията от Съвместния изследователски център ще предоставят съдействие и насоки на 13 български научноизследователски и иновационни центъра, за да им помогнат да представят новаторските си идеи на пазара, да улеснят предаването и разпространението на знания и да засилят както връзките си с предприятията, така и участието си в европейски и международни проекти за сътрудничество. Експертите ще помагат на 13-те центъра също така да подобряват правната, управленската и оперативната си рамка, да се справят с въпросите на държавните помощи и да откриват възможности за финансиране, в т.ч. със средства на ЕС. Продължение [...]

 

ОЩЕ НОВИНИ >>